Ijodiy imtihon jarayonlari

Musiqa ta'limi 1-xona

Musiqa ta'limi 2-xona

Musiqa ta'limi 3-xona

Jismoniy madaniyat 1-camera

Jismoniy madaniyat 2-camera

TSMG1

TSMG2

TSMG3

TSMG3

TSMG3

TSMG3